logo foto

Potvrzení Demo testu

  1. Uživatel má právo na absolvování 3 pokusů pro vypracování testu. Pokud je ve všech případech neúspěšný, případně test nedokončí, musí si znovu zažádat o absolvování testu. Za úspěšné složení testu se považuje správné zodpovězení alespoň 80% otázek. Úspěšné složení zkoušky je podmíněno zaplacením poplatku za vykonání zkoušky. Pokud nemá uživatel zaplaceno, tak nemůže znovu žádat o test v případě, že byl neúspěšný.
  2. Daný test je třeba absolvovat v daném časovém limitu, který je zobrazen po celou dobu testu. V případě, že uživatel nestihne za danou dobu test vyplnit, bere se tento test po uplynutí časového limitu za ukončený a následně je vyhodnocen. V případě neúspěchu má uživatel další možnosti dle bodu 1.
  3. Uživatel se zavazuje, že daný test vypracuje zcela sám, bez pomoci další osoby, případně dalších podpůrných prostředků.
  4. Test se skládá z 50 otázek v případě základního kurzu a 63 otázek v případě doškolovacího kurzu. Otázky jsou náhodně vygenerovány z 297, resp. 172 možných. Test probíhá od první otázky až k otázce číslo 50, resp. 63. Nelze se vracet zpět, ani přeskakovat otázky dopředu. Na každou otázku existuje pouze jedna správná odpověď - A, B, nebo C. V případě, že uživatel odpověď nezná, musí zvolit některou z možností A, B nebo C pro pokračování testu.
  5. Test je možno spustit pouze pokud souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.


Individuálním přístupem a profesionální péčí přispíváme k větší jistotě ve Vašem životě a podnikání.